Onlangs hebben wij onze hercertificering op Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gehaald en daar zijn wij trots op! De Prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.