Net zoals in ieder ander bedrijf heeft Huijbregts Groep ook een financiële afdeling. De financiële afdeling zorgt er voor dat alle facturen die Huijbregts Groep ontvangt op tijd betaald worden. Ook bewaakt deze afdeling dat afnemers op tijd facturen ontvangen en betalen. Maar niet alleen het verwerken van facturen en betalingen houdt de financiële afdeling bezig. Ze zorgen er samen met de personeelsadministatie voor dat iedere medewerker elke maand op de afgesproken dag het salaris uitbetaald krijgt. Een fijn gevoel!

Het verzorgen van de juiste en tijdige managementinformatie behoort ook tot de verantwoordelijkeheden. Hierdoor kan het management waar nodig op tijd bijsturen zodat de resultaten van Huijbregts Groep op het juiste niveau blijven. Verder waakt de afdeling ervoor dat Huijbregts Groep geen onnodig risico neemt tijdens het aangaan van zakelijke transacties.

De financiële afdeling verleent ook ondersteuning bij fiscale en juridische vraagstukken