Com qualsevol empresa, Huijbregts Groep té un Departament de Finances. S’encarrega de que Huijbregts Groep pagui totes les factures a temps i de que els clients rebin les seves d’acord amb els terminis de pagament. Però fa més coses. Treballa amb l’administració de personal per garantir que cada empleat rebi el seu salari el dia de cada mes que pertoqui. És molt tranquil·litzador!

Proveir d’informació a la gerència quan sigui necessari també entra dins les seves responsabilitats. Això permet a la gerència prendre les decisions necessàries en el moment correcte, obtenint els resultats desitjats d’acord amb el pla establert. El Departament també s’encarrega de la gestió de riscs, garantint que Huijbregts Groep no assumeixi riscs innecessaris a les transaccions comercials.

El Departament de Finances proveeix el suport necessari a les qüestions impositives i jurídiques.