El departament de vendes és el centre de tots els processos de Huijbregts Groep. Són el primer punt de contacte per als clients, ja siguin nous o actuals. El departament està format per un servei intern i un extern. Plegats, asseguren que els desitjos dels clients, nous i potencials, es tradueixin en un servei òptim.

Quan un client està interessat en treballar amb Huijbregts Groep, contacta amb un dels nostres agents comercials. Les necessitats i especificacions del client sempre són la clau, motiu pel qual el departament comercial sempre comença identificant-los per tal de fer-se una idea general. Per exemple, clients que influeixen en el procés de compra de les matèries primeres indicant qui és el proveïdor, com s’han d’envasar els productes i quin ha de ser el pes de cada envàs.

Els acords es tradueixen en un procés intern optimitzat al màxim que permet un servei ràpid i fiable. La comunicació directa amb el client i els adequats canals de comunicació interns són clau. Per exemple, ha de ser sempre possible contactar amb el departament de compres, planificació i operacions. Per tal de garantir als nostres clients una transparència total, sempre es mantenen registres administratius detallats de totes les operacions. Els clients sempre saben què poden esperar de Huijbregts Groep.