Huijbregts Groep processa ingredients en pols per a la indústria alimentària. La qualitat i seguretat alimentària són molt importants dins el procés, motiu pel qual hem creat departaments específics encarregats de la seva supervisió. Els nostres departaments de QA i QC fan feina plegats per garantir que els requisits de qualitat necessaris es compleixen, fent que Huijbregts Groep pugui entregar als seus clientes productes de gran qualitat.

QA        

El Departament de QA (garantia de qualitat, per les seves sigles en anglès) assegura la qualitat dins dels processos i productes de Huijbregts Groep. S’encarrega dels sistemes de qualitat, les auditories internes i la supervisió de les auditories externes. També verifica i valida el sistema de qualitat, així com els processos i tècniques de producció. El Departament de QA manté a la organització en regla, motiu pel qual podem millorar contínuament.

Aquest departament treballa amb tot un conjunt d’altres departaments dins Huijbregts Groep. Per exemple, l’escola de negocis de la nostra empresa posa a prova la feina dels nostres empleats per aconseguir una qualitat encara més elevat. El Departament de Control de Qualitat és el responsable de la qualitat dels productes, verificant que aquests compleixin un recull de estàndards de qualitat prèviament definits.                      

QC

Com acabem de mencionar, el departament de QC (Control de Qualitat, per les seves sigles en anglès) es centra el la qualitat del producte. Huijbregts Groep disposa d’un gran laboratori intern on es verifica la qualitat. Aquest laboratori està composat per un laboratori general, un microbiològic i un altre, químic. Els empleats d’aquest departament es centren fonamentalment en la identificació de possibles fallides o perills tant en les matèries primeres d’entrada com als productes resultants.

Huijbregts Groep realitza un control del 100% de les entrades i sortides. Mostres de totes les matèries primeres i productes finalitzats s’analitzen al laboratori propi mitjançant, entre d’altres tècniques, un escàner NIR (espectroscòpia infraroja propera), fent possible la creació d’una petjada digital del producte per tal d’identificar el producte. El resultat d’aquest procés permet verificar la composició orgànica del producte que es valida davant una mostra prèvia emmagatzemada a la nostra base de dades. Aquest procés simplifica el nombre de controls, incloent la detecció de potencials anomalies a la matèria primera.

El Departament de QC també és l’encarregat de la supervisió de la línia de producció. Durant el procés productiu, el Departament de QC pren mostres que es fan servir per garantir que el procés estigui alineat amb els requeriments de Huijbregts Groep.  Aquests controls permeten identificar i resoldre qualsevol discrepància durant les fases primerenques del procés.