Huijbregts Groep inverteix molt de temps i diners en innovació. Hem fundat el nostre propi centre d’innovació, el Huijbregts Innovation Centrum (HIC)! Amb la seva ajuda ens podem centrar en la prevenció de la contaminació creuada, reduir temps d’espera i reduir també la mà d’obra per quilo produït.

Per aconseguir aquests objectius, els empleats d’innovació passen els seus dies a la recerca d’idees, jugant amb les darreres tecnologies, programant i desenvolupant sistemes d’alta tecnologia. Aquest empleats posseeixen coneixements, entre d’altres àrees, de programació, ciències de la informació, comunicacions i tecnologia, robòtica, mecatrònica i tecnologia alimentària.  Produeixen, milloren i en col·laboració al els companys del Servei Tècnic, reparen la tecnologia.

Amb l’ajuda del HIC, ja hem desenvolupat i posat en pràctica més de 80 innovacions! Gràcies a aquestes innovacions, Huijbregts Groep pot continuar al capdavant del mercant, estimulant la transmissió de coneixements entre el sector industrial i l’educació, i entre proveïdors i clients.