Huijbregts Groep disposa d’un gran departament d’operacions que inclou tot una sèrie de departaments dintre seu. Plegats asseguren que la producció es realitza d’acord amb les especificacions, produint el que s’ha promès als nostres clients. És que engloba els departaments de Producció, Logística i Gestió de les instal·lacions.

El departament de Producció és el cor de Huijbregts Groep. Aquí és a on els ingredients en pols es mesclen i envasen d’acord amb els requisits del client. En aquest departament és on els ingredients en pols es vesen dins les grans mescladores. Una sola mescladora pot mesclar fins a 1.500 quilograms d’ingredients en pols! Un cop que la mescla està preparada, s’envasa segons els desitjos i especificacions del client. Aquí és on els companys del Departament de Logística intervenen.

Asseguren que els companys del Departament de Producció poden fer la seva feina  assegurant que les matèries primeres entrants es preparen i traslladen al Departament de Producció correcte. Un cop s’han mesclat i envasat, l’equip logístic emmagatzemarà el resultat a un dels nostres magatzems o prepararà l’entrega al client.

Les matèries primeres amb les quals feim feina - ingredients en pols - es fan servir a la indústria alimentària. Mantenir un entorn en condicions de neteja i higiene òptimes és vital. El Departament de Gestió d'Instal·lacions és un dels departaments responsables de que aquestes condicions es mantinguin, ja que es troba involucrat a totes les fases del procés a Huijbregts Groep. Les seves responsabilitats inclouen la neteja de les oficines, menjador, àrees de producció i logístiques, així com les màquines o les instal·lacions en general. A més, s’encarreguen de que cada empleat disposi de roba neta cada dia, que les taquilles estiguin netes, i que tothom estigui atès al menjador En resumides comptes, es tracta d’un departament molt divers amb moltes i diferents responsabilitats. La correcta coordinació amb altres departaments és de gran importància perquè la seva feina es faci de manera efectiva.

El Departaments d’Operacions estan suportades per un nombre de departaments de personal. Per exemple, el gerent d’operacions, els gerents de planta i líders d’equip s’encarreguen de que tots sàpiguen que s’ha de fer. A més, el Departament de la Cadena de Subministrament treballa constantment per garantir que el procés s'efectuï de manera el més eficient possible. El Departament de la Cadena de Subministrament és el resultat de la combinació d’una sèrie de departaments: Processament de comandes, Planificació i una part del Departament de Compres. Realitza una gestió integral de la cadena de subministraments i té per objectiu que totes les parts cooperin de manera que el client rebi un servei òptim a on els costs globals siguin els menors possibles. Resumint, aquest departament assegura que el flux de mercaderies des de la recepció de la comanda fins al lliurament al client sigui el més eficient possible amb el menor cost.  Se sembla molt a un tren que ha d’arribar al destí a temps passant per una sèrie d’estacions, sense desviaments ni aturades innecessàries.