Missie
Huijbregts Groep is een solide en betrouwbaar hightech familiebedrijf dat sterk is in het verwerken van poeders voor de levensmiddelenindustrie. Huijbregts Groep neemt de complexiteit van poederbeheer van haar afnemers over. Hierdoor kunnen producenten meer efficiency, een betere voedselveiligheid en een hogere flexibiliteit bereiken.

Visie
Huijbregts Groep wil een onmisbare partner in de voedingsmiddelenindustrie zijn en wil op basis van het eigen innovatieve vermogen in staat zijn voorop te lopen in een steeds veranderende markt.

Kernwaarden
Huijbregts Groep is sterk in het verwerken van poeders voor de levensmiddelenindustrie. De manier waarop we dit willen realiseren is samengevat in de volgende kernwaarden:

  • Ondernemend
  • Dienstverlenend
  • Innoverend
  • Pro-actief 
  • Voedselveilig

Het zijn de randvoorwaarden voor ons denken en doen. (De kernwaarden zijn opgenomen in de Gedragscode die door alle medewerkers wordt onderschreven.)