Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Huijbregts Groep werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Huijbregts Groep geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Huijbregts Groep biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Huijbregts Groep is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Huijbregts Groep verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Huijbregts Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Huijbregts.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Huijbregts Groep
t.a.v. Afdeling Communicatie
Postbus 165
5700 AD Helmond
Email: info@huijbregts.nl